ARŞİV

1963 (1) 1965 (1) 1966 (1) 1969 (1) 1971 (5) 1972 (4) 1973 (4) 1974 (8) 1975 (6) 1976 (3) 1977 (7) 1978 (5) 1979 (7) 1980 (8) 1981 (7) 1982 (7) 1983 (6) 1984 (6) 1985 (9) 1986 (6) 1987 (7) 1988 (10) 1989 (6) 1990 (4) 1991 (4) 1993 (2) 1994 (1) 1997 (1) 2000 (1) 2004 (2) 2005 (1) 2006 (3) 2008 (2) 2009 (3) 2010 (5) 2011 (5) 2012 (4) 2013 (6) 2014 (9) 2015 (9) 2016 (8) 2017 (12) 2018 (5) 2019 (10) 2020 (9)

Telif Hakkı

 TELİF HAKKI

  • Sitemizde barındırdığımız video ve filmlerde herhangi bir hak sahibi değiliz. 
  • Sitedeki Film ve video içerikleri Youtube ve Dailymotion gibi benzer sitelerden tedarik edilmektedir.
  • İçerik hakkında herhangi bir Telif Hakkı taleb ediyorsanız veya herhangi bir hakka sahipseniz sitemizin en alt kısmında iletişim bölümünden bizimle iletişime geçip kaldırma talebinde bulunabilirsiniz.
  • İletişime geçtiğiniz taktirde 24 saat içerisinde size dönüş yapılacaktır ve içerik kaldırılacaktır.
  • İletişim bölümünden cevap alamadığınız taktirde bize mail yolu ilede ulaşabilirsiniz.

Mail Adresimizyytrr97@gmail.com 

  • Sitemizde Bulunan Film,Video,Resim,Yazı ve benzeri içeriklerde herhangi bir Telif Hakkına sahip değiliz.

Telif Hakkı Nedir ?


Telif hakkı (İngilizce: copyright), bir kişi ya da kişilerin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklardır. Telif hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Bununla birlikte eser sahibi isterse ülkenin ilgili tescil birimlerinde (mesela Türkiye'de noter ya da Kültür Turizm Bakanlığı) isteğe bağlı olarak kayıt-tescil yaptırabilir. Telif hakları, genellikle belli bir süre için geçerlidir.

Telif hakkı simgesi, çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yapanın telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder. C sembolü kullanılsın ya da kullanılmasın; orijinal her fikir ve ürün, doğuştan telif haklarına sahiptir.

Telif hakların korunması temel insan haklarından biridir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 27. maddesine göre herkesin yaptığı her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden mütevellit manevî ve maddî menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

Süresi :

Telif hakları genellikle belli bir süre için geçerlidir. Ülkelerin kendi kanunî mevzuatlarına bağlı olarak koruma süresi pek çok ülkede eser sahibi yaşadığı süre ve ölümünden itibaren 50 - 70 yıl süre için geçerlidir (Mesela Türkiye'de 70 yıldır.) Bu süre işin türüne, çalışmanın bir fert ya da şirket tarafından oluşturulup oluşturulmadığına, aleniyet kazanıp kazanmadığına ve diğer bazı değişkenlere bağlı olabilir.

Sınırlamalar :

Telif hakları herkese karşı ileri sürülebilirler. Ancak toplum menfaatinin korunması gibi nedenlerle bu mutlak hakka yasalarla çeşitli sınırlamalar getirilebilir. Mutlak hakka getirilen bu sınırlandırmalar: Kamu yararı, kamu düzeni, genel ahlak gibi sebeplerle getirilen sınırlamalar ve hususi menfaat (şahsi kullanım vs.) yararına getirilen istisnalardan oluşabilir. Örneğin, telif hakkı saklı bir eserin kâr amacı güdülmeksizin, şahsi kullanım amacıyla çoğaltılabilmesi mümkün olabilir.

Yasal süreç :

Telif hakları tescil edilmeseler dahi yasal koruma altındadır. Yani bir eser yayımlandığı andan itibaren korunması gereken statüye kavuşur. Telif anlaşmazlıklarında bir eseri ilk olarak kimin ürettiğinin tespiti için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en meşhuru zaman damgalı elektronik imza ile imzalanmış dokümandır. Yine amatör makale yazarlarının sık başvurduğu bir diğer yöntem ise mail göndermek suretiyle kayıt altına almaktır. Bunların yanında toplumdaki tanınmışlığın tespiti şahitler yoluyla da mümkündür. Bir telif hakkı ihlalinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 71 uyarınca suç duyurusunda bulunulabilir. Buna ilaveten Fikri Haklar Mahkemesi'nde hukuk davası açmak ve savcılık kanalıyla FSEK Ek madde 4 uyarınca erişim engelletmek de mümkündür. FSEK Ek 4. madde gereği erişim engelletebilmek için evvela ihtarname çekmek/bildirimde bulunmak gerekmektedir. Bu ihtarda/bildirimde; kopya içerik barındıran kişiye ilgili içeriği kaldırması için 3 günlük mühlet verilmelidir. Ayrıca telif haklarının korumasının bizzat resmi bir kurum tarafından yapılması için müracatta bulunmak mümkündür.

Doğrulama: ebeec193923ca6b2